1. İsim Kuzey Denizi, Şimal Denizi: Atlantiğin Britanya ile Avrupa arasında kalan parçası. Eskiden
    German Ocean denirdi.