prepaid expenses and ıncome accruals

Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları İsim, Muhasebe