public access to court electronic records (pacer)

  1. İsim, Hukuk Elektronik Mahkeme Belgeleri Erişim Sistemi . ABD mahkemelerinin belgelerine online erişim sağlayan UYAP benzeri sistem.