RI
= Rhode Island (zip code).
to lay bare a secret Fiil

Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden 1928 harf inkılâbına ... harfinin diğer bir adı