reduced ınstruction set computer

İndirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı Bilgi Teknolojileri