silviculture and other forestry activities (nace code: a2.1)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri (NACE kodu: 02.1)