state council

Danıştay Başsavcısı İsim, Hukuk
Danıştay İsim, Hukuk
Danıştay İdari İşler Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Danıştay Savcısı Özel Isim, Hukuk
Devlet Şûrası
Şura-yı Devlet İsim
Danıştay Birinci Dairesi Özel Isim, Kurum İsimleri
Danıştay Genel Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu İsim, Hukuk
Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Danıştay Onuncu Dairesi Özel Isim, Kurum İsimleri