tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur (nace code: c15.1.1)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması (NACE kodu: 15.11)