treaty establishing the european community

  1. İsim, Avrupa Birliği Avrupa Topluluğu Kurucu Antlaşması
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Kuran Antlaşma
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma
Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma