1. Young Men's Christian Association.
  2. Young Men's Hebrew Association.
  3. Young Women's Christian Association.
  4. Young Women's Hebrew Association.
= New York.
y
bilinmeyen işareti.
y
(Kartezyen koordinatlarda) y (ordinat) ekseni, düşey konaç.
Y
(Japonya'da) yen, Japon lirası.
Y
dizi veya sırada 25'inci (I atlanırsa 24'üncü).
Y
admitans. Elektrik-Elektronik
Y
ytrium'un (itriyum) simgesi. Kimya
Y
itriyum İsim, Kimya
= Young Men's Christian Association.
= Young Men's Hebrew Association.
Yukon Territory.
= Young Women's Christian Association.
. = Young Women's Hebrew Association.
bir gemiyi havuza almak Fiil
yelkenleri fora etmek Fiil
bir önergeyi X oya karşı Y oyla reddetmek Fiil
bir gemiyi uzun bir yolculuk için donatmak Fiil
Fenalık düşünen kahrolsun. (Order of the Garter'in simgesözü).
bir gemiyi gidiş-dönüş yolculuğu için sigorta etmek Fiil
bir gemiyi onarmak Fiil
bir gemiyi kaderine bırakmak Fiil
gemiye parça eşya yüklemek Fiil
gemiyi palamarlamak Fiil
gemiyi tarafsız bayrak ile maskelemek Fiil
= New York City.
gemiyi doka almak Fiil
bir gemiyi kayıp yazmak Fiil
bir gemiyi hizmete almak Fiil
gemiyi limana sokmak Fiil
bir gemiyi karaya oturtmak Fiil
boğa güreşi yapılan stadyumda orta fiyatla oturacak yer
gemiye erzak almak Fiil
gemiyi yüklemek Fiil
güvenemeyerek.
y-
halen kullanılmayan bazı sözcüklerde ön ek:
ywis gibi. Özellikle
past participle eki:
yclad gibi. Ön Ek
-y
“-cik, -ceğiz/-cağız”. Sevgi ifade eden küçültme takısı.
doggie: köpekçik.
birdie: kuşcağız. Son Ek
-y
“-li/-lı”: aidiyet, mensubiyet bildirir.
towny: şehirli. Son Ek
-y
sıfatların sonuna takılarak o nitelikteki şey/kimse anlamı verir:
cutie: zarif/hoş şey.
toughie:
dikkafalı/âsi/serkeş kimse.
Son Ek
-y
(bazen
-ey) " … gibi, …'e benzer" anlamı katar:
clagey, glassy, watery gibi. Son Ek
-y
(bazen
-ey, -ie) "ufak, küçük, minicik, mini mini, -cik vb. anlamları katar:
pussy, Billy, kiddy, doggy gibi. Son Ek
-y
sevgi ve yakınlık ifade eden sözlerde geçer:
sweety, daddy gibi. Son Ek
-y
"-lik/lık/lük/luk" sonekleri ile sanat ve meslek adları, fiilden türemiş adlar vb. oluşturur:
carpentry,
inquiry, infamy, cookery, jealousy, beggary gibi.
Son Ek
dikey eksen
eril kromozom: erkeklik özelliğini taşıyıp soydan soya geçiren kromozom. X chromosome İsim
İngilizce alfabenin 25'inci harfi. İsim
y harfinin çeşitli talâffuzlarından herbiri:
yet, city, rhythm gibi. İsim
Y şeklinde çatal nesne: yol ayrımı vb.. İsim
yazılı/basılı Y veya y harfi. İsim
matbaada y harfi kalıbı. İsim
gemi marangozu
gemi mürettebatı
gemi boşaltma günleri İsim
gemi imdat sinyali
geminin yükü
geminin ambarı
gemi müdürü
bir gemide sürekli bulunan taşınabilir eşya
gemi seyir defteri
geminin seyir defteri
bir gemideki yolcuların listesi
yük yüklenince kaptana verilen belge
geminin tanınma işareti
evrak ve kitaplar İsim
gemide bulunması gerekli belge
sefer esnasında meydana gelen olayları resmen bildiren belge
geminin yan tarafı
gemi tescil belgesi
gemi raporu
gemi deposu İsim

y
Latin asıllı ... sekizinci harfi
y
İtriyum elementinin ... sembolünden biri