you don't catch me

  1. Ben faka basmam! Yağma yok!
    You won't catch me doing that again: Bir daha mı, tövbeler tövbesi!