able (-bodied) seaman

bir yılı ticaret gemisinde olmak üzere üç yıl tayfalık yapmış kimse
birinci sınıf gemici