able bodied seaman

  1. bir yılı ticaret gemisinde olmak üzere üç yıl tayfalık yapmış kimse
bahriye onbaşısı.
birinci sınıf gemici