1. Fiil erişmek, ulaşmak, girmek
 2. İsim giriş-çıkış
 3. yaklaşma, yaklaşım.
  difficult of access: yaklaşılması zor.
  within easy access of: kolayca
  yaklaşılabilir.
  to have access to: -e yaklaşabilmek/yanına gidebilmek.
 4. kabul edilme.
  to gain/obtain access to someone: bir kimsenin huzuruna kabul edilmek.
 5. giriş, methal, geçit, yol, ulaşım.
  access road: giriş/ulaşım yolu.
 6. Tıp nöbet, hastalık nöbeti.
 7. anî artış, parlama, patlama.
  an access of anger: anî öfkelenme.
 8. Hukuk cinsel yaklaşım.
 9. erişim: bilgisayar belleğindeki bilgilere ulaşabilme.
  access time: erişim süresi.
Elektronik Mahkeme Belgeleri Erişim Sistemi . ABD mahkemelerinin belgelerine online erişim sağlayan UYAP benzeri sistem. İsim, Hukuk
havadan giriş
erişim izni vermek Fiil
erişilebilme
ulaşılabilme
erişim izni vermemek Fiil
girişi tıkamak Fiil
Ortak Kullanıcı Erişimi Bilgi Teknolojileri
veri erişimi Bilgi Teknolojileri
erişimin engellenmesi kararı İsim, Hukuk
birini bir yere sokmamak Fiil
erişilmesi güç
huzuruna çıkılması güç
erişilmesi güç
doğrudan erişim Bilgi Teknolojileri
ulaşım kolaylığı
huzuruna çıkılması kolay
ulaşılması kolay
erişilmesi kolay
ulaşımın engellenmesi
erişim hakkı kazanmak Fiil
erişim sağlamak Fiil
erişim olanağı elde etmek Fiil
(yol) bir yere çıkmak Fiil
anahtar sıralı erişim Bilgi Teknolojileri
bir meskene girmek ve incelemede bulunmak için kanunun bazı kimselere tanıdığı izin
ulaşım olanağı
(bilgi işlem) belleğe girme
birlikte yaşayan karı-kocanın cinsel temasta bulunduklarına dair karine
cinsel ilişkide bulunduklarına dair karine
birlikte yaşıyan karı kocanın cinsel temasta bulunduklarına dair karine
kamu erişimi
rastgele erişim: Bilgisayar veri saklama ortamında erişilmek istenen tutanağın öncekinden bağımsız olarak
doğrudan doğruya okunması ya da yazılmasını sağlayan donanım olanağı ve düzenleme yöntemi.
İsim
bir arsa sahibinin
girme hakkı, katılma hakkı; erişim hakkı
(parlamento) oturuma geçmek Fiil
evlilikte cinsel ilişki hakkı
mürur hakkı
geçit hakkı
arsaya bitişik karayolunu kullanma hakkı
emin ulaşma yolu
denizden ulaşım
ardışık erişim Bilgi Teknolojileri
gümrüksüz giriş
yazma erişimi Bilgi Teknolojileri
yazmak için Bilgi Teknolojileri
erişim engeli İsim, Yazılım
giriş kartı İsim
geçiş kontrol sistemi İsim
erişim yükümlülüğü İsim, Rekabet Hukuku
erişim yöntemi Bilgi Teknolojileri
telefon kod numarası
erişim sorunları İsim, Rekabet Hukuku
ESB Özel Isim, Kurum İsimleri
erişim rampası İsim, Ulaşım
bağlantı yolu İsim, Ulaşım
giriş yolu
yerleşme şekillerini bir semtin kent merkezine ulaşma olanaklarıyla semtin genişliği arasındaki farkların
avantajlarının ve sakıncalarının bir sonucu
kent kesimlerindeki yerleşme yerlerinin incelenmesinde kullanılan kuramsal örnek
bilgisayarda
istendikten sonra bilgiyi elde edinceye kadar geçen zaman
erişim süresi Bilgi Teknolojileri
piyasaya girebilme
eğitim ve öğretime erişim (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
dosyaya giriş hakkı İsim, Rekabet Hukuku
odaya bir merdivenle çıkmak Fiil
geliş sıralı erişim yolu Bilgi Teknolojileri
temel uzaktan iletişim erişim yöntemi
bir yere erişilmesini olanaksız kılmak Fiil
günübirlik giriş kartı İsim, Denizcilik
...'i ...'e almamak Fiil
...'i ...'e sokmamak Fiil
doğrudan erişimli saklama aygıtı Bilgi Teknolojileri
doğrudan bellek erişimi Bilgi Teknolojileri
bir odaya açılan kapı
hızlı erişimli bellek
bir şeye erişebilmek Fiil
bir engeli aşarak ulaşmak Fiil
elde etmek Fiil
bilgilere erişebilmek Fiil
birinin huzuruna çıkabilmek Fiil
arşive giriş izni olmak Fiil
en az erişimli yordam
(boşanmışlar için) çocuklarla eşlerin şahsen ilişki kurabilmesi
rastgele erişimli düzen
rastgele erişimli bellek. İsim
rastgele erişimli hafıza İsim, Bilgi Teknolojileri
muhasebe defterlerini inceleme hakkı
rüçhanlı hisse senedi (bir şirketin yeni hisse senetleri ihraç ederek ek sermaye toplamak istediğinde
, başkalarından önce kendi hissedarlarına elleri
İsim
Uluslararası Adalete Erişim Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Dairesi İsim, Kurum İsimleri