1. Sıfat uygun, âhenkli, münasip, mutabık.
  2. Sıfat bağlı, tâbi.
    It is all according what you want to do: Her şey isteğinize bağlıdır.
bir kimsenin imkânları dahilinde
insanın hayattaki mevkiine göre
kendi ilkelerine göre hareket etmek Fiil
liyakatına göre yargılanmak Fiil
hak ettiği cezayı görmek Fiil
liyakatına göre ödüllendirilmek Fiil
maddi imkânlar dahilinde yardımda bulunmak Fiil
ayağını yorganına göre uzatmak.
(a) oranında, nisbetinde, derecesinde, göre, nazaran.
We see things differently according as we are
rich or poor: Zengin veya fakir olduğumuza göre olayları farklı görürüz. (b) eğer, şayet, -e bağlı olarak.
plana göre
(a) -e uygun olarak, … gereğince, (b) -e göre.
arranged according to size: büyüklüğe göre dizilmiş.
(c) -e göre, … mucibince.
according to me/to him: bana/ona göre.
according to everyone says: Söylediklerine göre.
(US) tarifeye göre
genellikle kabul edilen muhasebe kurallarını göre
yaş sırasına göre
eldeki belirtilere göre
durumlara göre
sözleşmeye göre
mutat olduğu vechile
talimata göre
beklentilere göre
deneyime göre
ekspertize göre
ehlivukufun keşfine göre
ehlivukufun keşfine göre
kendi ilkelerine göre
kendi ifadesine göre
kendi ifadesine göre
kendi ifade sine göre
kendi anlatışına göre
kurala uygun olarak, kural gereğince, doğru/tam bir şekilde.
talimat üzerine
talimat çerçevesi içinde
kanuna göre
yerel âdete göre
sıkıyönetime göre
sıkıyönetime göre
bana göre
fikrimce
benim hesabıma göre
teklife göre
talimat üzerine
örnek üzerine
örneğe göre
plana göre
halkın zannına göre
öncelik sırasına göre
protokol göre
protokole göre
kurallara göre
örnek üzerine
genellikle kabul edilen muhasebe kurallarına göre
statüye göre
alfabe sırasına göre
nizamnameye uygun olarak
dosya kapsamına göre Zarf, Hukuk
memlekette âdet olduğu üzere
âdetlere göre
uzmanlara göre
bulgulara göre
kanuna göre
kanun gereğince
içtihata göre
fiyatına göre
kurallara göre
tanığın ifadesine göre
değerine göre
buna göre Zarf
âdetlere göre
kıymet üzerinden
fikir inizce
siparişiniz üzerine
hesaplı hareket etmek Fiil
duruma göre hareket etmek Fiil
duruma göre hareket etmek Fiil
talimata göre hareket etmek Fiil
duruma göre hareket etmek Fiil
kurallara göre hareket etmek Fiil
boy sırasına göre düzenlemek Fiil
boy sırasına göre dizmek Fiil
birine liyakatına göre davranmak Fiil
öncelik sırasına göre dağıtmak Fiil
her şey tasarlandığı gibi oldu
plana göre hareket etmek Fiil
plana göre hareket etmek Fiil
programa göre cereyan etmek Fiil
nüfusu gelir düzeyine göre sınıflandırmak Fiil
tahmin edildiği üzere cereyan etti
tasarlandığı gibi gerçekleşti
yapılan beyanlara uymamakta
oyunu kurallarına göre oynamamak Fiil
bir oyunu kurallarına göre oynamamak Fiil
oyunu kurallarına göre oynamamak
işin kalitesine göre ödemek Fiil
işin kalitesine göre ödemek Fiil
sıra ile başkanlık etmek Fiil
sırası geldiğinde başkanlığı üstlenmek Fiil
birine layık olduğu şekilde muamele etmek Fiil