acknowledge an order

  1. Fiil bir siparişin alındığını teyit etmek
  2. Fiil siparişin alındığını teyit etmek