acquisition cost

  1. İsim, Reklamcılık kazanma maliyeti
  2. devralma maliyeti
  3. elde etme maliyeti
elde etme maliyeti İsim, Muhasebe
tarihi maliyet
tarihi maliyet (bir varlığın elde edildiği tarihteki değeri