1. Fiil yaramazlık yapmak
  2. Fiil düzgün çalışmamak
  3. Fiil teklemek
  4. Fiil arızalanmak
  5. Fiil bozulmak
kendi kanaatine göre davranmak Fiil
kendi fikriyle hareket etmek Fiil
(a) normal çalışmamak, acayiplikler göstermek.
The vacuum cleaner is acting up again. (b)
k.d.
yaramazlık yapmak.
If you're going to act up, you can't go to Grandma's.