action to quiet title

  1. davacının dava konusu olan şey üzerinde hak iddiasında bulunan şahıs aleyhine açtığı bir dava olup
  2. amacı davalının iddiasını bertaraf ile dava konusu mal üzerinde haiz olduğu kendi hakkını mahkeme kararı
    ile tespit ve böylece ihtilafsız bir duruma s