active site

  1. İsim, Biyoloji aktif bölge
  2. İsim, Biyoloji etkin bölge