activity account

  1. faaliyet hesabı
  2. bir faaliyet nezaretçisinin sorumluluğu ve kontrolü altında yapılan işlemleri içeren bir gelir veya masraf
    hesabı (bu işlemler içine genel işletme mas
hesap hareketi İsim, Muhasebe
hesap hareketleri İsim, Muhasebe