actual expenditures for the realization of assets

  1. İsim aktiflerin paraya çevrilmesi için fiilen yapılan harcamalar