actual expenditures for the realization of assets

  1. Noun aktiflerin paraya çevrilmesi için fiilen yapılan harcamalar