additional instructions

  1. jüri müzakere için çekildikten sonra yargıç tarafından verilen talimat