address in case of need

bir poliçenin arkasına gereğinde başvurulmak üzere bir adres yazmak Fiil