adequate cause

  1. yeterli neden
  2. ceza hukukunda kışkırtmak için yeterli neden