1. Geçişli Fiil uyarmak, ikaz/ihtar/tenbih etmek.
  to admonish someone of a danger: bir kimseyi tehlikeye karşı uyarmak.
 2. Geçişli Fiil hafifçe azarlamak, serzenişte bulunmak.
  to admonish an inattentive student.
 3. Geçişli Fiil öğütlemek, tavsiye etmek.
 4. Geçişli Fiil göreve davet etmek, hatırlatmak, ihtar etmek.
  to admonish someone about his obligations: bir kimseye
  vecibelerini hatırlatmak.
birini görevinıyapmaya çağırmak Fiil
birini gerçeği konuşmaya teşvik etmek Fiil
doğruyu söylemesi için uyarmak Fiil