1. kerpiç.
  2. kil.
    adobe flat: killi ova, yağmur veya sel sularıyla sürüklenip dümdüz bir yüzey oluşturan kil tabakası.
  3. kerpiçten yapılmış (ev vb.).
    adobe house: kerpiç ev.
  4. killi kara toprak.