after sight

  1. vadeli (poliçe)
  2. görüldüğünden bir süre sonra
  3. bir kambiyo senedinin vadesinin keşide edilen şahsa akseptans için takdim edildiği tarih olarak hesaplanacağını ifade eder
  4. bir kambiyo senedi ya da emre muharrer senette yazılı olan ve senedin ibrazında ya da kabulü anında atılan tarihten bir ay
  5. iki ay ya da üç ay sonra ödenmesini öngören ifade
  6. ibrazında
ibrazdan sonraki günler İsim
ibrazında ödenir