age of consent

  1. İsim cinsel serbestlik yaşı: bir kızın evlenmeye ve cinsî münasebete rıza göstermeye ehil olduğu yaş.
evlenmeye müsaade edilen kanuni yaş