agree a price

  1. Fiil bir fiyat belirlemek
  2. Fiil bir fiyat kararlaştırmak
  3. Fiil bir fiyatta anlaşmak
bir fiyat üzerinde anlaşmak Fiil