agree on something in writing

  1. Fiil yazılı olarak bir şey hakkında mutabakata varmak