1. karın ağrısı otu
    (Aletris farinosa): Kızılkök familyasından bir ot.