ahead of schedule

bir borçu vadesinden önce ödemek Fiil
bir borcu vadesinden önce ödemek Fiil
tarifede gösterilen zamandan önce/tam zamanında/ gecikmeli.
two hours behind schedule: iki saat gecikmeli.