1. (attan/arabadan) inmek.
  to alight from a cab: taksiden inmek.
 2. (kuş vb.) konmak.
  a bird alighted on a branch: dala konmuş bir kuş.
 3. (beklenmeyen anda/birdenbire) karşılaşmak, raslamak, tesadüfen/istemeyerek fark etmek.
  alight upon: birdenbire bulmak.
 4. ışıklı, aydınlık, aydınlanmış, parlak, pırıl pırıl.
  a cloudless night alight with stars. Her face was alight with joy.
 5. tutuşmuş, ateş içinde, alev alev (yanmakta).
  The candles are alight: Mumlar yanıyor.
  catch
  alight: tutuşmak.
  set alight: tutuşturmak, yakmak, ateşe vermek.
  to set a house alight: evi ateşe vermek/yakmak.
ayakları üstüne düşmek Fiil
birdenbire bulmak Fiil
yemeni