allottment letter

  1. (Br) bir şirketin yeni ihraç ettiği hisse senetlerinden satın almak için müracaat eden kişiye
  2. kendisine ayrılan hisse adedini bildiren mektup