1. yüzünden, sebebiyle, nedeniyle.
  It's all along of you: Hep senin yüzünden!
  We weren't invited,
  all along of your rudeness: Senin kabalığın yüzünden davet edilmedik.
  All along of this change: Bu değişiklik nedeniyle.
 2. beraberinde, yanında, refakatinde.
  You come along of me to the store: Benimle beraber mağazaya gel.
az parayla geçinmek Fiil
sadece emekli aylığı ile geçinmeye çalışmak Fiil
(nehir vb.) çağlamak.
yavaş yavaş fakat sabırla ilerlemek/gelişmek, iyi kötü yuvarlanıp gitmek, şöyle böyle/alâküllihal idare
etmek.
We jogged along the bad roads. Matters jog along.
We must jog on somehow until business conditions improve: İşler düzelinceye kadar şöyle böyle idare etmeliyiz.