alter in accordance with the provisions set out below

  1. Fiil aşağıda yer alan hükümler uyarınca değiştirmek