to purpose Fiil
to target Fiil
to mean to Fiil
to aim at Fiil
to aim Fiil
to intend Fiil
to will Fiil
to plan on Fiil
to set one's sights on Fiil
to intend someone to do something Fiil
to intend someone to do something Fiil
to intend to do something Fiil
to intend doing something Fiil

Bir şeyi ... istihdaf etmek