ambivalence

  1. İsim müphemlik
  2. İsim, Psikanaliz çiftdeğerlilik
  3. İsim bocalama, tereddüt, zıt iki şeyden birini seçmek/yapmak hususunda kararsızlık.
  4. İsim, Psikoloji karşıtlık birliği, çelişik duygu: bir kimseye/şeye karşı aynı anda zıt hisler duyma (sevgi ve nefret gibi).