1. Fiil iyileş(tir)mek, düzel(t)mek, on(ar)mak, islâh etmek/olmak.