1. Edat ortasında, arasında, meyanında.
    The child got lost amid = amidst the crowd.
  2. Edat esnasında, süresince.
amido: bir asitle -NH2 kökünün bileşimi. Ön Ek
galeyanlar arasında soğukkanlılığını korumak Fiil
amidic