amid

  1. Adposition ortasında, arasında, meyanında.
    The child got lost amid = amidst the crowd.
  2. Adposition esnasında, süresince.
amido: bir asitle -NH2 kökünün bileşimi. Prefix
galeyanlar arasında soğukkanlılığını korumak Verb
amidic