amount brought in

  1. sermaye olarak vazolunan meblağ
  2. geçen hesap döneminden nakledilen yekûn