1. İsim ampul, küçük cam şişe: içinde enjekte edilecek ilâç bulunan cam veya plâstik küçük şişe.
  1. bulb
  2. light bulb
  3. Tıp ve Sağlık vial
  4. Tıp ve Sağlık ampoule
  5. glass bulb
  6. lamp
  7. electric bulb
  8. Tıp ve Sağlık ampul
  9. Tıp ve Sağlık ampule
electric bulb
incandescent lamp
photoflash lamp
flash bulb
incandescent lamp
bulbar
to put 60 watt bulbs in Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Elektrik akımının, içinde bulunan telleri akkor ... yuvarlak kapalı cam şişe