annual value

  1. (Br) yıllık değer
  2. bir taşınmazın emlak vergisinin matrahı olarak tespit edilen yıllık değeri
  3. İsim İngiltere'de kiracının kira üzerinden alınan vergileri
  4. mal sahibininse onarım ve sigorta giderlerini karşılaması koşuluyla bir gayrimenkul sahibinin bir yıl
    içinde kiradan elde edeceği irat
  5. bir gayri menkul üzerindeki emlak vergisinin matrahı olarak saptanan yıllık değer
  6. gayrimenkul üzerindeki emlak vergisinin matrahı olarak saptanan yıllık değe
yıllık net kazanç
brüt kira
net yıllık değer
bir gayri menkul üzerindeki emlak vergisinin matrahı olarak saptanan yıllık değer