answer a claim

  1. Fiil bir iddiayı cevaplandırmak
  2. Fiil talebi cevaplandırmak
  3. Fiil bir talebi cevaplandırmak
bir talebi yerine getirmek Fiil
bir borcu ödemek Fiil