anthracite coal

antrasit: Pek az uçucu madde içeren ve hemen hemen alevsiz yanan parlak kömür İsim