appear for the defense (defence , defendant)

  1. Fiil Br savunma avukatı olarak mahkeme huzuruna çıkmak