appraisal value

  1. tahmin edilmiş değer
  2. takdir edilen kıymet
  3. takdiri değer
  4. biçilen değer